Quay lại

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Đường Kính Trong, Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo, Mahr

Chuyên nhận mua bán, sữa chữa, hiệu chuẩn đồng hồ đo đường kính trong, đồng hồ đo lỗ, đồng hồ đo ba chấu của Mitutoyo, Mahr, Inzise...


Tên Thiết Bị
Nhà Sản Xuất
Quy Cách
Dải Đo
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
511-126
18-35mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
511-127
(35,40,45,50,55,60)/0.01 mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
511-128
50mm-100mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
511-129
(100 to 160)/0.01 mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
511-209
(6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10)/0.01 mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
511-130-05
(160 to 250)/0.01 mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
511-131-05
(250 to 400)/0.01 mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
511-132-05
(50 to 150)/0.01 mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
511-703
50-100mm(1-11)/ 0.001mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
511-723
50~150mm/ 0.001mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
511-762
35/40/45/50/55/60 MM
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUOYO
CGB-35
18~35mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUOYO
CGB-60
35~60mm
Đồng hồ đo lỗ & Vòng Chuẩn
MITUTOYO
526-156
0.145-0.29"
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
368-913
25~30mm/0.005mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
SBM-12CFST
10~12mm/0.001mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
SBM-25CFST
20~25mm/0.001mm
Đồng hồ đo đường kính trong
MITUTOYO
SBM-50CFST
40~50mm/0.001mm
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
HTD-30R
25 - 30mm/0.001x0.005mm
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
468-169
40 to 50mm
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
468-170
50 to 63mm
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
HT-10R
8-10 mm/0.001
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
HT-12R
10-12 mm/0.001
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
HT-16R
12-16 mm/0.005
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
HT-20R
16-20 mm/0.005
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
HT-25R
20-25mm/0.005mm
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
HT-30R
25-30 mm/0.005
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
HT-40R
30-40 mm/0.005
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
HT-50RST
20~25mm/ 0.005mm
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
HT-63R
50-63mm/0.005
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
HT-75R
62-75mm/0.005
Đồng hồ đo lỗ
MITUTOYO
368-992
Đồng hồ đo lỗ
MAHR
25-30
Đồng hồ đo lỗ
MAHR
50-60
Đồng hồ đo lỗ 3 chấu
MITUTOYO
368-164
12~16mm
Đồng hồ đo lỗ 3 chấu
MITUTOYO
368-914
87~100mm
Đồng hồ đo lỗ 3 chấu
MITUTOYO
368-993
87~100mm
Đồng hồ đo lỗ 3 chấu
MITUTOYO
368-166
20-25 mm/d=0.005mm
Đồng hồ đo lỗ 3 chấu
MITUTOYO
368-767
25-30 mm/d=0.005mm
Đồng hồ đo lỗ 3 chấu
MITUTOYO
368-768
30-40 mm/d=0.005mm
Đồng hồ đo lỗ 3 chấu
MITUTOYO
368-769
40-50 mm/d=0.005mm
Đồng hồ đo lỗ 3 chấu
MITUTOYO
368-770
50-63mm/d=0.005mm
Đồng hồ đo lỗ 3 chấu
MITUTOYO
368-771
62-75mm/d=0.005mm
Đồng hồ đo lỗ 3 chấu
MITUTOYO
368-772
75-88 mm / 0.005 mm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét