Quay lại

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Hiệu chuẩn Caliper Checker, Calibration Tester, Check Master, Height Master Mitutoyo

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Caliper Checker, Calibration Tester, Check Master, Height Master, Dial Gage Testers... của Mitutoyo.

Calibration Tester


Caliper Checker

Height Master

Dial Gage Tester
Description
Maker
Model
Range
Cera Caliper Checker
MITUTOYO
515-556-2
0~600mm/0.05mm
Caliper Checker
MITUTOYO
515-555

UDT-2 Dial Gage Testers
MITUTOYO
170-102M
0~25mm/0.001mm
Calibration Tester
MITUTOYO
UDT-2
25 mm/0.001 mm
Calibration Tester
MITUTOYO
521-103
1 mm/0.0002 mm
Check Master-3000
WTEC
N/A

Height Master
MITUTOYO
515-310
0 nhận xét:

Đăng nhận xét