Quay lại

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Hiệu Chuẩn Angle Gauge - Angle Meter Niigata Seiki, Starrett, Vogel, Marui Keiki, Trusco, Mutoh

Chuyên nhận mua bán, hiệu chuẩn Angle Ruler, Angle Block, Angle Gauge, Angle Meter Niigata Seiki, Starrett, Vogel, Marui Keiki, Trusco, Mutoh...

Description
Maker
Model
Range
Angle Ruler
NIIGATA SEIKI
19
0-180 ˚/ 1˚
Angle Block
STARRET
AG8W
Angle Block Set (1pcs/set)
VOGEL
N/A
Angle Gauge
MARUI-KEIKI
BP-301
Angle Gauge
TRUSCO
LQ-95
0~90o/1
Angle Meter
KOD
SR-90
0~90 ͦ/1 ͦ/accuracy 0.5ͦͦ
Angle Meter
MUTOH
SPS
Digital Angle Sensor
MARUI KEIKI
DP-621
(-360 to 360) °


0 nhận xét:

Đăng nhận xét