Quay lại

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Hiệu chuẩn Bore Gage, Hole Test Gauge, Holtest 3 Point Internal Mitutoyo, Mahr

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Bore Gage, Hole Test Gauge, Holtest 3 Point Internal Mitutoyo, Mahr...


Description
Maker
Model
Range
Bore Gauge
MITUTOYO
511-126
18-35mm
Bore Gauge
MITUTOYO
511-127
(35,40,45,50,55,60)/0.01 mm
Bore Gauge
MITUTOYO
511-128
50mm-100mm
Bore Gauge
MITUTOYO
511-129
(100 to 160)/0.01 mm
Bore Gauge
MITUTOYO
511-209
(6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10)/0.01 mm
Bore Gauge
MITUTOYO
511-130-05
(160 to 250)/0.01 mm
Bore Gauge
MITUTOYO
511-131-05
(250 to 400)/0.01 mm
Bore Gauge
MITUTOYO
511-132-05
(50 to 150)/0.01 mm
Bore Gages
MITUTOYO
511-703
50-100mm(1-11)/ 0.001mm
Bore Gages
MITUTOYO
511-723
50~150mm/ 0.001mm
Bore Gages
MITUTOYO
511-762
35/40/45/50/55/60 MM
Bore Gages
MITUOYO
CGB-35
18~35mm
Bore Gages
MITUOYO
CGB-60
35~60mm
Bore Gauge & Setting Ring
MITUTOYO
526-156
0.145-0.29"
Bore Micrometer
MITUTOYO
368-913
25~30mm/0.005mm
Digimatic Snap Bore Gauges
MITUTOYO
SBM-12CFST
10~12mm/0.001mm
Digimatic Snap Bore Gauges
MITUTOYO
SBM-25CFST
20~25mm/0.001mm
Digimatic Snap Bore Gauges
MITUTOYO
SBM-50CFST
40~50mm/0.001mm
Digimatic Holtest
MITUTOYO
HTD-30R
25 - 30mm/0.001x0.005mm
Digital Holtest
MITUTOYO
468-169
40 to 50mm
Digital Holtest
MITUTOYO
468-170
50 to 63mm
Holtest
MITUTOYO
HT-10R
8-10 mm/0.001
Holtest
MITUTOYO
HT-12R
10-12 mm/0.001
Holtest
MITUTOYO
HT-16R
12-16 mm/0.005
Holtest
MITUTOYO
HT-20R
16-20 mm/0.005
Holtest
MITUTOYO
HT-25R
20-25mm/0.005mm
Holtest
MITUTOYO
HT-30R
25-30 mm/0.005
Holtest
MITUTOYO
HT-40R
30-40 mm/0.005
Holtest
MITUTOYO
HT-50RST
20~25mm/ 0.005mm
Holtest
MITUTOYO
HT-63R
50-63mm/0.005
Holtest
MITUTOYO
HT-75R
62-75mm/0.005
Hole Test Gauge
MITUTOYO
368-992
Hole Test Gauge
MAHR
25-30
Hole Test Gauge
MAHR
50-60
Holtest 3 Point Internal
MITUTOYO
368-164
12~16mm
Holtest 3 Point Internal
MITUTOYO
368-914
87~100mm
Holtest 3 Point Internal
MITUTOYO
368-993
87~100mm
Holtest 3 Point Internal
MITUTOYO
368-166
20-25 mm/d=0.005mm
Holtest 3 Point Internal
MITUTOYO
368-767
25-30 mm/d=0.005mm
Holtest 3 Point Internal
MITUTOYO
368-768
30-40 mm/d=0.005mm
Holtest 3 Point Internal
MITUTOYO
368-769
40-50 mm/d=0.005mm
Holtest 3 Point Internal
MITUTOYO
368-770
50-63mm/d=0.005mm
Holtest 3 Point Internal
MITUTOYO
368-771
62-75mm/d=0.005mm
Holtest 3 Point Internal
MITUTOYO
368-772
75-88 mm / 0.005 mm


0 nhận xét:

Đăng nhận xét