Quay lại

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Hiệu Chuẩn Indicator Mitutoyo, Teclock, Peacock, Mahr, Sylvac, Holex...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Indicator Mitutoyo, Teclock, Peacock, Mahr, Sylvac, Holex, Kroeplin, Unipulse, Tesatast, Vertex, Baker, Citizen, Compac...Indicator Mitutoyo

Indicator Mitutoyo

Indicator Mitutoyo

Indicator Mitutoyo

Indicator Mahr

Indicator Peacock

Indicator Teclock

Indicator Mitutoyo

Indicator Mitutoyo

Indicator Starrett
Description
Maker
Model
Range
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-S112B
12.7/0.001 mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-S1012M
12.7mm/0.01mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-S1012B

Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-S1012

Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-H0560
50mm/0.0005mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-H0530

Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-F150HE

Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-F150
50mm/0.001mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-F125E
+0.003 mm.
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-F125
25mm/0.001mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C150MXB
0~50.8mm/0.001mm
Digital Indicator
MITUTOYO
ID-C150MB

Digital Indicator
MITUTOYO
ID-C150EXB

Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C125XB
0~25.4mm/ 0.001mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C112XB
0~12.7mm/ 0.001mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C112X
0~12.7mm/0.001mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C112E

Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C112
0 - 12.7 mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C1050XB

Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C1050B
50.8mm/0.01mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C1025XB

Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C1025B
25/0.01 mm
Dial  Indicator
MITUTOYO
ID-C1021X

Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C1012XBS

Dial  Indicator
MITUTOYO
ID-C1012XB

Dial Indicator
MITUTOYO
ID-C1012X
0 ~12.7mm/ 0.01mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C1012M
12.7mm/0.01mm
Dial  Indicator
MITUTOYO
IDC-1012M

Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C1012CX
12.7mm/0.01mm/±0.02mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C1012CB
12.7mm/0.01mm/±0.02mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C1012BS
12.7mm/0.01mm
Dial  Indicator
MITUTOYO
ID-C1012B

Digimatic Indicator
MITUTOYO
ID-C1012
12.7 mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
543-460B
0 ~ 50.8mm/0.001mm
Digimatic Indicator
MITUTOYO
543-250
( 0 - 12 ) mm , 0.001 mm
Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-517

Dial Test Indicators
MITUTOYO
513-515
1mm/0.01mm/10μm
Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-501
0~0.14mm/0.001mm
Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-455
0~100/0.002mm
Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-425

Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-424
0~0.25mm/0.01
Dial Indicator
MITUTOYO
513-415T
0~50/0.01mm
Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-415E
0 - 1 mm
Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-415
1mm/0.01mm/10μm
Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-405E
0~100/0.002mm
Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-405
0~0.2mm/0.002mm
Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-404L
0.8mm/0.01mm
Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-404E
0~40/0.01mm
Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-404

Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-401

Dial Test Indicator
MITUTOYO
513-101
0~0.07mm/0.001mm
Dial Test Indicator
MITUTOYO
503-404
0 T0 0.8 MM/0.01MM
Dial Indicator
MITUTOYO
3062S-19
0~100mm/0.01mm
Dial Indicator
MITUTOYO
3058S-19

Digimatic Indicator
MITUTOYO
243-250
(0 to 12) mm, 0.001 mm
Dial Indicator
MITUTOYO
2119S-10
5mm/0.001mm(0-100-0)
Dial Indicator
MITUTOYO
2118S-10
0 TO 5 MM, +/- 0.01 MM
Dial Indicator
MITUTOYO
2110S-10
1 mm/ 0.001 mm
Dial Indicator
MITUTOYO
2110F

Dial Indicator
MITUTOYO
2109S-10
0 to 1mm/1µm
Dial Test Indicator
MITUTOYO
2109F
1mm/0.001mm
Dial Indicator
MITUTOYO
2050S
20/0.01mm
Dial Indicator
MITUTOYO
2048-10
10/0.01 mm
Dial Indicator
MITUTOYO
2046S-15
10mm/0.01mm
Dial Indicator
MITUTOYO
2046S-08
0~10mm
Dial Indicator
MITUTOYO
2046S
10mm/0.01mm/0.013mm
Dial Indicator
MITUTOYO
2046F
0~10mm/0.01mm
Dial Indicator
MITUTOYO
2046-08
0~10mm/0.01mm
Dial Indicator
MITUTOYO
2044S
5mm/0.01mm
Dial Indicator
MITUTOYO
2044F-60

Dial Indicator
MITUTOYO
2019F
1mm/0.001mm
Dial Indicator
MITUTOYO
2972
0 to 1mm/0.01mm
Dial Indicator
MITUTOYO
1921
0~1''/0.001''( IN)
Dial Indicator
MITUTOYO
1045S
5/0.01 mm
Dial Indicator
MITUTOYO
1044S
( 0 to 5)/0.01  mm
Dial Indicator
MITUTOYO
1044F-10
5 mm
Dial Indicator
MITUTOYO
1040F
0~3.5mm/0.01mm
Dial Indicator
MITUTOYO
1003
0~4mm/0.01mm
Dial Indicators
TECLOCK
TMD-1
0-5 mm/0.01 mm
Dial Test Indicator
TECLOCK
TM-5210
0.0400mm/0.0005mm
Dial Indicator
TECLOCK
TM-102
1 mm
Digital Indicator
TECLOCK
SMD-565J

Dial Indicator
TECLOCK
N/A

Dial Test Indicator
PEACOCK
PCN-S
0.14mm (0.001mm)
Dial Test Indicator
PEACOCK
PCN-IL

Pic Test Indicator
PEACOCK
PCN-7C
0~0.6mm/0.002mm
Pic Test Indicator
PEACOCK
PCN-7A
0~1.5mm/0.01mm
Dial Test Indicator
PEACOCK
PCM-IL
1mm/0.001mm
Dial Indicator
PEACOCK
N/A
0~4mm/0.01mm
Dial Caliper
PEACOCK
LA-5

Dial Gauge
PEACOCK
25
0~1mm/0.001mm
Dial  Indicator
PEACOCK
DG-257

Dial Indicator
PEACOCK
0.01X4MM
0~4mm
Dial Comparator
MAHR
MILLIMESS

Test Indicator
MAHR
MARTEST 800 SRM

Dial Indicator
MAHR
SUPRAMESS
0.001 in, 0.00002 in
Dial Indicator
MAHR
810 SW
0 to 1mm/0.001mm
Dial Indicator
MAHR
810 SM
0 to 1mm/0.001mm
Mechanical Dial Comparator
MAHR
1003
0 to 100 µm/1µm
Mechanical Dial Comparator
MAHR
1000B
0 to 100 µm/1µm
Mechanical Dial Comparator
MAHR
1000A
0 to 200 µm/1µm
Digital Indicator
SYLVAC
S233

Digital Indicator
SYLVAC
µS229

Dial Analogous Gauge
SYLVAC
905.4121.10
(0 to 12.5) mm, 0.01 mm
Groove Comparator
KROEPLIN
ID1010

Groove Comparator
KROEPLIN
H220

Digital Indicator
UNIPULSE
F490A
0~20kN/0.001kN
Digital Indicator
UNIPLUSE
F490

Dial Indicator
HOLEX
0.01/0~10MM
0~10mm/0.01mm
Dial Indicator
HOLEX
43 1980 10/58B

Dial Indicator
HOLEX
43 1980 10/58

Dial Indicator
INSIZE
6 JEWELS
0 to 0.8mm/0.01mm
Dial Indicator
GERMANY
MU 52 T
0 to 10mm/0.01mm
Dial Analogous Gauge
GERMANY
STOSSGESCHUTZT
(0 to 3) mm, 0.01 mm
Digital Indicator
SONY
U60A
0-60mm/0.001mm/+-0.003mm
Dial Indicator
TESATAST
SWISS
0-100mm/0.002mm
Dial Indicator
VERTEX
N/A
0 ~ 0.8 mm/0.01 mm
Dial Test Indicator
GIROD
N/A
0~±0.4mm/0.01mm
Dial Indicator
KAFER
M2 TOP 'S'

Dial Indicator
RAMBOLD
M04/9ST
0 to 80 µm/10µm
Dial Indicator
HENGLIANG
JEWELS
0~1mm/ 0.001mm
Dial Indicator
BAKER
J02
0~10mm/0.01mm
Dial Test Indicator
GIROD
GIROD-TAST

Digimatic Indicator
SWISS
DIGICO 19
0-100 MM/0.001 mm
Indicator
N/A
CLASS III

Dial Indicator
CITIZEN
C-106N
5mm/0.01mm/0.01mm
Digital Indicator
BONGSHIN
BS-7300

Dial Indicator
MERCER
51
0~10mm/0.01mm
Indicator
COMPAC
367

Dial Indicator
OTMT
3 MM

Dial Test Indicator
DIATEST
1M
1mm/0.001mm
Dial Indicator
BATY
0.2 MM


1 nhận xét:

Bài viết này khá chi tiết và rất hữu ích. Tôi đang cần tìm hiểu về sản phẩm này để phục vụ cho công việc. Cảm ơn admin nhiều.
-------------------------------------------------------------------------------------
Saigon Home Kitchen: Bán bếp điện từ nhập khẩu hoặc Ban bep dien tu nhap khau

Đăng nhận xét