Quay lại

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Hiệu Chuẩn Thước Đo Cao Mitutoyo, MC-China, Kanon, Nikon, SK

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn các loại thước đo chiều cao Mitutoyo, MC-China, Kanon, Nikon, SK...

Height Gauge

Height Gauge

Height Gauge

Height Gauge

Height Gauge

Tên Thiết Bị
Nhà Sản Xuất
Quy Cách
Dải Đo
Thước Đo Cao
MITUTOYO
192-106
Thước Đo Cao
MITUTOYO
192-130
0-300mm/0.01mm/+-0.03mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
192-132
Thước Đo Cao
MITUTOYO
192-300
0~300mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
192-613
300mm/0.01mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
192-630
Thước Đo Cao
MITUTOYO
192-632
Thước Đo Cao
MITUTOYO
192-663
Thước Đo Cao
MITUTOYO
192-670
Thước Đo Cao
MITUTOYO
192-614-10
600/0.01 mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
192-613-10
Thước Đo Cao
MITUTOYO
192-663-10
300mm/0.01mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
342-271
0-20 mm/0.001mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
342-371
25 mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
142-402
0-25 mm/0.01 mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
HW-30
0-300 mm/0.01 mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
HD-30AX
0~300mm/ 0.01mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
HDS-H30C
0-300mm/0.01mm/±0.03mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
HD-30AX
300mm/0.01mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
HDM-60AX
600mm/0.01mm/±0.04mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
HDS-H24”C
Max 600mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
HDS-H24"C
0~600mm/0.01mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
518-222
0 ~600mm/ 0.001mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
150MM
150mm/0.01mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
HDS-H60C
0-600 mm/0.01mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
HDS
Thước Đo Cao
MITUTOYO
514-102
Thước Đo Cao
MITUTOYO
514-107
Thước Đo Cao
MITUTOYO
QMH-600
600mm/0.001mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
514-104
0-450mm
Thước Đo Cao
MITUTOYO
HD-30AX
0~300mm/0.01mm
Thước Đo Cao
MC-CHINA
0 - 300 MM
300 mm
Thước Đo Cao
MC-CHINA
0 - 500 MM
500 mm
Thước Đo Cao
KANON
N/A
0-600 mm/0.02mm
Thước Đo Cao
NIKON
MC-101A
Thước Đo Cao
NIKON
MF-1001
300mm/0.01mm
Thước Đo Cao
NIKON
MF-501
0-50mm/ 0.0001mm
Thước Đo Cao
PILOT
N/A
0 ~300/ 0.02mm
Thước Đo Cao
SK
VHS-60D
0-600 mm/0.01mm


0 nhận xét:

Đăng nhận xét