Quay lại

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Hiệu Chuẩn Căn Mẫu - Khối Chuẩn Mitutoyo, Mahr, Flower, Niigata Seiki

Chuyên nhận mua bán, hiệu chuẩn căn mẫu, khối chuẩn Mitutoyo, Mahr, Flower, Niigata Seiki...

Gauge Block Set

Gauge Block Set

Gauge Block Set


Ceramic Gauge Block Set

Long Gauge Block Set
Tên Thiết Bị
Nhà Sản Xuất
Quy Cách
Căn Mẫu
MITUTOYO
611615-02
Căn Mẫu
MITUTOYO
611611-02
Căn Mẫu
MITUTOYO
613671-02
Căn Mẫu
MITUTOYO
613611-02
Căn Mẫu
MITUTOYO
611672-02
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-955-26
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-108-10
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-103-10
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-115-10
Bộ Căn Mẫu (47 miếng/ bộ)
MITUTOYO
516-958-10
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-939R-10
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-112-10
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-938R-10
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-950-10
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-902-11
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-947R-10
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-193
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-101
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-978
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-379
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-996
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-942
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-101-10
Bộ Căn Mẫu
MITUTOYO
516-991
Căn Mẫu
MAHR
300MM
Bộ Căn Mẫu
FOWLER
AS-0
Bộ Căn Mẫu
GINS
GRADE 1
Bộ Căn Mẫu
PTW
GRADE 0
Bộ Căn Mẫu
TSUGAMI
CLASS 1
Bộ Căn Mẫu
NIIGATA SEIKI
B7506

0 nhận xét:

Đăng nhận xét