Quay lại

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Hiệu Chuẩn Thước Đo Góc Niigata Seiki, Starrett, Vogel, Marui Keiki, Trusco, Mutoh...

Chuyên nhận mua bán, hiệu chuẩn thước đo góc Niigata Seiki, Starrett, Vogel, Marui Keiki, Trusco, Mutoh...

Tên Thiết Bị
Nhà Sản Xuất
Quy Cách
Dải Đo
Thước Đo Góc
NIIGATA SEIKI
19
0-180 ˚/ 1˚
Thước Đo Góc
STARRET
AG8W
Thước Đo Góc
VOGEL
N/A
Thước Đo Góc
MARUI-KEIKI
BP-301
Thước Đo Góc
TRUSCO
LQ-95
0~90o/1
Thước Đo Góc
KOD
SR-90
0~90 ͦ/1 ͦ/accuracy 0.5ͦͦ
Thước Đo Góc
MUTOH
SPS
Thước Đo Góc
MARUI KEIKI
DP-621
(-360 to 360) °0 nhận xét:

Đăng nhận xét