Quay lại

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Hiệu Chuẩn Coordinate Measuring Machine, 3D Measuring Mitutoyo, Micro Vu, Tesa, Sheffield, Brown Sharpe, Smartscope...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Coordinate Measuring Machine, 3D Measuring, Measuring Center Automated Vision Features, Non-Contact Coordinate Measuring Machine của  Mitutoyo, Micro Vu, Tesa, Sheffield, Brown Sharpe, Smartscope...


Description
Maker
Model
3D Measure
SHEFFIELD
ENDEAVOR3 575
Automatic Coordinate Measuring Machine
NEXTEYE
20M10
Coordinate Measuring Machine
GLOBAL
GLOBALPERFORMANCE575
Coordinate Measuring Machine
TOKYO SEIMITSU
CVA800A-C6
Coordinate Measuring Machine
TOKYO SEIMITSU
XYZAXCAV800A-C6
Coordinate Measuring Machine
TESA
MICRO-HITE 3D
Coordinate Measuring Machine
BROWN SHARPE
MICROHITE 3D
Coordinate Measuring Machine
TESA
MICROHITE 3D
Measuring Center Automated Vision Features
MICRO.VU
EXCEL6220
Measuring Center Automated Vision Features
MICRO.VU
EXCEL1620
Measuring Center Automated Vision Features
MICRO.VU
EXCEL5250
Measuring Center Automated Vision Features
MICRO.VU
EXCEL661HC
Measuring Center Automated Vision Features
MICRO.VU
EXCEL 502UC
Coordinate Measuring Machine
MITUTOYO
BLN-A707
Measuremind 3D Multisensor
SMARTSCOPE
CNC 500
Non-Contact Coordinate Measuring Machine
VIMTEC
EG2020CNC

0 nhận xét:

Đăng nhận xét