Quay lại

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Hiệu Chuẩn Máy Đo Tọa Độ Ba Chiều Mitutoyo, Micro Vu, Tesa, Sheffield, Brown Sharpe, Smartscope...

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn các loại Máy Đo Tọa Độ 3 chiều tiếp xúc và không tiếp xúc của Mitutoyo, Micro Vu, Tesa, Sheffield, Brown Sharpe, Smartscope...


Tên Thiết Bị
Nhà Sản Xuất
Quy Cách
Dải Đo
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
SHEFFIELD
ENDEAVOR3 575
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
NEXTEYE
20M10
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
GLOBAL
GLOBALPERFORMANCE575
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
TOKYO SEIMITSU
CVA800A-C6
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
TOKYO SEIMITSU
XYZAXCAV800A-C6
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
TESA
MICRO-HITE 3D
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
BROWN SHARPE
MICROHITE 3D

Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
TESA
MICROHITE 3D

Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
MICRO.VU
EXCEL6220
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
MICRO.VU
EXCEL1620
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
MICRO.VU
EXCEL5250
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
MICRO.VU
EXCEL661HC
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
MICRO.VU
EXCEL 502UC
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
MITUTOYO
BLN-A707
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
SMARTSCOPE
CNC 500
450X450mm/
0.0001mm
Máy Đo Tọa Độ 3 Chiều
VIMTEC
EG2020CNC

0 nhận xét:

Đăng nhận xét