Quay lại

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Hiệu Chuẩn Thước Cặp - Thước Kẹp Mitutoyo

Chuyên nhận hiệu chuẩn, sửa chữa, mua bán các loại thước cặp, thước kẹp điện tử, cơ khí của Mitutoyo.


Tên Thiết Bị  Nhà Sản Xuất Quy Cách Dải Đo
Thước Cặp MITUTOYO CD-10CX 0~100mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-10CPX 0~100mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-6CSX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-681 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-685 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD13-6''PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-646-50 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-6CS 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-6"CSX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-15CPX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-6''CSX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-S15CT 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD10-15PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-6"CS 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8CSX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 500-702-10 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 500-181-20 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-15CX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD13-15PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD12-15C 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-15C 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 573-121-20 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-S15C 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD12-15PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-6"PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD13-6"PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD16-15PMX 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-15CXW 0~150mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-671 0~150mm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-312 0~150mm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-15 0~150mm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-104 0~150mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-320 0~150mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-633-50 0~150mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-101 0~150mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD14-8''PMX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-20PMXW 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-686 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-667 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD20PSX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8"CSX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-20CP 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8"CS 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8"BS 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8''CSX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-30PMX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-20CPX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-20PSX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-20CX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8"CX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-8PSX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-S8C 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 500-182-20 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD 14-8''PMX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 536-142 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD10-20PMX 0~200mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-108 0~200mm/ 0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO NTD12P-15PMX 0~300mm/ 0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-30C 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-12"C 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-12"CSX 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-12"PSX 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-30PM 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CDN-P30PMX 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-12''PMX 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-30PSX 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-12PSX 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 500-152 0~300mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-648-50 0~300mm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO 505-673 0~300mm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-119 0~300mm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-109 0~300mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO CFC-45G 0~400mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-18"C 0~450mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-45C 0~450mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-60C 0~600mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-24"C 0~600mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 500-506-10 0~600mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 551-206-10 0~600mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-501 0~600mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO N60 0~600mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO 515-556-2 0~600mm/0.05mm
Thước Cặp MITUTOYO CDN-75C 0~750mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 500-502-10 0~1000mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-40C 0~1000mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-100C 0~1000mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-502 0~1000mm/0.01mm
Thước Cặp MITUTOYO CFC-150G 0~1500mm
Thước Cặp MITUTOYO 155CM 155 cm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO CFG-200G (20) 2000 mm/ 0.01 mm
Thước Cặp MITUTOYO 209-652 5-15 MM/0.01 mm
Thước Cặp MITUTOYO 209-600 30-50 MM/0.01 mm
Thước Cặp MITUTOYO 530-122 15cm/0.02mm
Thước Cặp MITUTOYO CD-30PKX
Thước Cặp MITUTOYO CD-24C
Thước Cặp MITUTOYO CD-8''CX
Thước Cặp MITUTOYO 60 CM
Thước Cặp MITUTOYO 100 CM
Thước Cặp MITUTOYO 530-118
Thước Cặp MITUTOYO NTD10-20C
Thước Cặp MITUTOYO 500-171
Thước Cặp MITUTOYO 200 MM
Thước Cặp MITUTOYO 500-181
Thước Cặp MITUTOYO NTD10-30PMX
Thước Cặp MITUTOYO 536-107

Xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét