Quay lại

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Hiệu Chuẩn Thiết Bị Ngành May - Lightbox - Lightbooth - Fabric Inspection - Fusing Press - Needle Detector

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn các thiết bị ngành may mặc như: Light Box, Light Booth, Colour Assessment Cabinet, Fabric Inspection, Linear Fusing Press, Needle & Ferrous Metal Detector, Push Pull Scale, Stainless Steel Ruler, Weighing Scale...


Lightbox - Light Booth
Weighing Scales
Colour Assessment Cabinet
Needle Detector
Fabric Inspection
Push Pull Scales

Description
Maker
Model
Range
Light Box
TILO
T60
Light Box
GMB
THE JUDGE II
Light Booth
X-RITE
THE JUDGE II
Colour Assessment Cabinet
VERIVIDE
CAC 60
Colour Assessment Cabinet
DOTTIN
DT60
Fabric Inspection
DAE KWANG
DK-K1-92W
Fabric Inspection
HANDO
N/A
Fabric Inspection
TAKANOKEKI
N/A
Air Automatic Linear Fusing Press
TSO TA
CP-1000MAL
Straight Linear Fusing Press
HASHIMA
HP-90LD
Needle & Ferrous Metal Detector
DAEKWANG
CBS-600M.A.S
Needle & Ferrous Metal Detector
CINTEX
N/A
Needle & Ferrous Metal Detector
HASHIMA
HN-600C
Needle & Metal Detector
BESTA
CBS-600M
1.0 mm
Needle Detector
HASHIMA
HN-30
Needle Detector
BESTA
DK-10A
Needle Detector
EASEMENT
HD-630C
1 mm
Push Pull Scale
IMADA
FB
0-30Kgf/250g
Push Pull Scale
IMADA
FB-200N
0-200N/2N
Push Pull Scale
IMADA
FB-10
0-10kgf/1kgf
Push Pull Scale
IMADA
FB-30
Push Pull Scale
IMADA
FB-20KGF
Push Pull Scale
AKOIH
AEF-20
Push Pull Scale
IMADA
PS
Push Pull Scale
ALGOL
AK-10
0-10 KgF/0.05 KgF
Push Pull Scale
ALGOL
AK-2
0-2 KgF/0.01 KgF
Push Pull Scale
ALGOL
AK-5
0-5 KgF/0.02 KgF
Push Pull Scale
IMADA
FB-30K
Push Pull Scale
IMADA
PSM
Stainless Steel Ruler
ENDO KEIKI
A06082
0-30cm/1mm
Stainless Steel Ruler
ENDO KEIKI
A06085
0-100cm/1mm
Steel Ruler
N/A
CN9510-600MM
Steel Ruler
WYNN.S
100CM
Steel Ruler
SHINWA
JIS B7516
0-1000 mm/1 mm
Steel Ruler
MC
100 CM
100 cm
Steel Ruler
STAINLESS
30 CM
30 cm
Steel Ruler
MITUTOYO
182-302
150 mm
Steel Ruler
MITUTOYO
182-131
300 mm
Steel Ruler
MITUTOYO
182-171
600 mm
Steel Ruler
MITUTOYO
182-309
1000 mm
Steel Ruler
AIIKI
500MM
500mm
Steel Ruler
SHINWA
N/A
0~1500mm/1
Steel Ruler
AIIKI
1000MM
1000 mm
Steel Ruler
HARA
N/A
Steel Ruler
SHINWA
14001
0-150 mm/0.5 mm
Steel Ruler
CHINA
50 CM
Steel Ruler
CHINA
60 CM
Steel Ruler
INOXY
300MM
300MM
Steel Ruler
BERRY LION
300MM
300MM
Steel Ruler
YES
150MM
150MM
Steel Ruler
KOKUYO
TZ-RS15
150MM
Steel Ruler
YES
1000MM
1000MM
Steel Ruler
KOKUYO
N/A
0-1000 mm/1 mm
Steel Ruler
SHINFU
150MM
Steel Ruler
SHINFU
300MM
Steel Ruler
SHINFU
1500MM
Steel Ruler
SHINFU
2000MM
Steel Ruler
INSIZE
7110-2000
2m/1mm
Steel Ruler
SHINWA
102H
2000mm/1mm
Steel Ruler
SHINWA
H-101C
300mm/1mm
Steel Ruler
SHINWA
13021
0~600mm/1mm(0.5mm)
Steel Ruler
SHINWA
13056
0~100mm/0.5
Dial Scale
NHON HOA
CDH100
100KG/200G
Weighing Scale
NHON HOA
CDH 30
1-30 kg/0.1kg
Weighting Scale
NHON HOA
CDH-100
Weighting Scale
NHON HOA
CDH5
0~5kg/0.02
Weighting Scale
NHON HOA
CDH20
0~20kg/50g
Weighting Scale
NHON HOA
CDH-5

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét